Back

List of licence holders for extraction of Cashew Juice

Name of the Taluka :- SANGUEM
Sr. No. Name of the licence holders for extraction of cashew juice Address of the licence holders for extraction of cashew juice Contact No.
1 Shri Sada Keshav Naik Mirabag Sanvordem sanguem Goa Not Available
2 Shri Minguelino D'Costa Forest Colony Sanguem Goa 2604223/2604684
3 Shri Minguelino D'Costa Forest Colony Sanguem Goa 2604223/2604685
4 Byron A. Xavier Margao Goa Not Available
5 Shri Prashant D Rajadhyax H.no. 145/B Shaligram Aquem Baixo Navelim Salcete Goa -do-
6 Mrs. Propercia Coutinho Dongorim P.O. Navelim Salcete Goa 7507388856
7 Mrs. Propercia Coutinho Dongorim P.O. Navelim Salcete Goa 7507388856
8 Shri Raghunath M. Sinai Sawardekar H.no. 455 Baagwada Sanvordem Goa 9420688200
9 Shri Devidas Fondu Dessai Mugoli Sanguem Goa Not Available
10 Shri Ashok T. Naik H.No. 167, OMKAR Kamral Curchorem Goa -do-
11 PURATAN REAL ESTATES PVT. LTD. RISHIKESH REAL ESTATE PVT. LTD. Salgaonkar House , Off F.l. gomes Road Vasco-Da- Gama 8805739927
12 VM Salgaonkar and Brother Pvt. Ltd. Salgaonkar House , Off Francisco Luis Gomes Road Road Vasco-Da- Gama 8805739927
13 Shri Kashinath V. Keluskar H.No. 116 Xelpem Sanguem Goa 9637721209
14 Shri Pankaj P. Pai Vernekar Merces Goa Not Available
15 Shri Pankaj P. Pai Vernekar Merces Goa -do-
16 Shri Sadanand Aldonkar H.No. L-14 Housing board Colony Porvorim Bardez Goa. 9130922881
17 Jana Arjun Gaonkar Maulinguem Kalay Not Available
18 Smt. Radha Krishna Naik H.No. 831, Madel Sanvordem Sanguem- -do-
19 Smt suhasini D Sanvordekar Ponda goa -do-
20 Shri Rama Sonu Naik Kalay Sanguem Goa -do-
21 ShriTulshidas F Naik Falnem Mugoli Sanguem Goa -do-
22 Smt Florencia Cota H.no. 18 Naguawaddo Betalbatim Salcete Goa -do-
23 Shri Tulshidas Shambu Gaonkar Goval Bandol Dharbandora Goa -do-
24 Shri Yeshwant Shambu Gaonkar Goval Bandol Dharbandora Goa -do-
25 Shri Shambu S. Kakodkar Abade Faria Road Margao -Goa -do-
26 Shri Mahendra S. Kakodkar Abade Faria Road Margao -Goa -do-
27 Shri Ganesh Laxman Gaonkar Ducorkond Kalay -do-
28 Shri Laxman Sangtu Naik Gandhinagar Dhadem Sanvordem Goa -do-
29 Shri Julio Joao Pereira Vagol Kamarkhand Dharbandora Goa -do-
30 Smt Surekha Ankush Velip Kamarkhand Dharbandora Goa -do-
31 Shri Shantaram Shanu Shirodkar Mugoli sanguem Goa -do-
32 Smt. Jayanti V. Naik Dhadem Sanvordem Sanguem Goa -do-
33 Shri Vithoba Shirputo Gaonkar Codli Kirlapal -do-
34 Shri Pundalik Bhagwant Bhandari Mirabag Sanvordem Sanguem Goa -do-
35 Shri Rajendra B.P. Dessai Sukhtolem Mollem Dharbandora Goa -do-
36 Shri Shabani B.P. Dessai Sukhtolem Mollem Dharbandora Goa -do-
37 Shri Satyawan B.P. Dessai Sukhtolem Mollem Dharbandora Goa -do-
38 Shri Gurunath K. Dabholkar H.No. 1568 Dabal Kirlapal -do-
39 Shri Anthony Mario D'Costa Taripanto Sanguem Goa -do-
40 Shri Shantanand Vishram Sinai Kantak H.No. 558 Bagawada Curchorem Goa 9422439718/9970903489
41 shri Allan Santana Pereira Vasco- Da- Gama Marmugao Taluka Not Available
42 Shri Ramdas Phondu Pisurlekar Devnamol Kalay sanguem Goa -do-
43 Shaikh Mohammad Sherif and Shaikh Mohammad Akbar Curchorem Goa -do-
44 Dr. Siddharth D.P. Tirodkar Dabal Dharbandora Goa -do-
45 Shri Rama Sangtu Naik H.No. 606, Dhadem Sanvordem Goa -do-
46 Shri Nayan Babu Sawant Dessai Bandol Dharbandora Goa -do-
47 Shaikh Abdul Kuddus and shaikh Jalaluddin Curchorem Goa -do-
48 Smt Satyawati Gaonkar Maulinguem Callem Sanguem Goa -do-
49 Shri Jagu N. Gaonkar Kamarkhand Bandol -do-
50 Shri Manoj Kalidas Dessai Bandol Kirlapal Dharbandora Goa -do-
51 Shri Mahablu D. Kargutkar Kalay Sanguem Goa -do-
52 Shri Savlo Krishna Velip Kamarkhand Dabal Dharbandora Goa -do-
53 Shri Savlo Krishna Velip Kamarkhand Dabal Dharbandora Goa -do-
54 Jesus Maria Jose Constancio Florencio Pereira H.No. 296 Opp. Police Station Curchorem Goa -do-
55 Shri Shivrai K Dessai Bandol Kirlapal Dharbandora Goa -do-
56 Shri Rajesh V. Prabhu Dessai Curdem Sanguem -do-